Open main menu

कल्याणमाम् कल्याणम् (सन् १९७४या संकिपा)

कल्याणमाम् कल्याणम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७४य् पिहांवगु खः।

कल्याणमाम् कल्याणम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit