कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)

कल्याणियिऩ् कणवऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६३य् पिहांवगु खः।

कल्याणियिऩ् कणवऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६३

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०