Open main menu

कस्तूरि तिलकम् (सन् १९७०या संकिपा)

कस्तूरि तिलकम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७०य् पिहांवगु खः।

कस्तूरि तिलकम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit