केट्टवरॆल्लाम् पाटलाम् (सन् २००५या संकिपा)

केट्टवरॆल्लाम् पाटलाम् (तमिल भाषा:கேட்டவரெல்லாம் பாடலாம்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००५य् पिहांवगु खः।

केट्टवरॆल्लाम् पाटलाम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००५

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०