Open main menu

चकलकला वाण्टु (सन् १९९२या संकिपा)

चकलकला वाण्टु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९२य् पिहांवगु खः।

चकलकला वाण्टु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९२

धलः

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit