Open main menu

चन्तिरमुकि (सन् २००५या संकिपा)

चन्तिरमुकि (तमिल भाषा:சந்திரமுகி) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००५य् पिहांवगु खः।

चन्तिरमुकि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००५

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit