चान्ति ऎऩतु चान्ति (सन् १९९१या संकिपा)

चान्ति ऎऩतु चान्ति छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९१य् पिहांवगु खः।

चान्ति ऎऩतु चान्ति
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९१

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०