चीवलप्पेरि पाण्टि (सन् १९९४या संकिपा)

चीवलप्पेरि पाण्टि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९४य् पिहांवगु खः।

चीवलप्पेरि पाण्टि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०