Open main menu

चुतन्तिरम् (सन् २०००या संकिपा)

चुतन्तिरम् (तमिल भाषा:சுதந்திரம்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २०००य् पिहांवगु खः।

चुतन्तिरम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २०००

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit