चुयम्वरम् (सन् १९९९या संकिपा)

चुयम्वरम् (तमिल भाषा:சுயம்வரம் ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९९य् पिहांवगु खः।

चुयम्वरम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९९

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०