Open main menu

चुवामि जयप्पऩ् (सन् १९७५या संकिपा)

चुवामि जयप्पऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७५य् पिहांवगु खः।

चुवामि जयप्पऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७५

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit