चूर्यपुत्तिरि (सन् १९४१या संकिपा)

चूर्यपुत्तिरि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९४१य् पिहांवगु खः।

चूर्यपुत्तिरि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९४१

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०