Open main menu

चॊन्तम् (सन् १९७३या संकिपा)

चॊन्तम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७३य् पिहांवगु खः।

चॊन्तम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७३

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit