Open main menu

जक्कम्मा (सन् १९७२या संकिपा)

जक्कम्मा छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७२य् पिहांवगु खः।

जक्कम्मा
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७२

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit