Open main menu

तङ्कतुरै (सन् १९७२या संकिपा)

तङ्कतुरै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७२य् पिहांवगु खः।

तङ्कतुरै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७२

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit