तिरुविळैयाटल् आरम्पम् (सन् २००६या संकिपा)

तिरुविळैयाटल् आरम्पम् (तमिल भाषा:திருவிளையாடல் ஆரம்பம்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००६य् पिहांवगु खः।

तिरुविळैयाटल् आरम्पम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००६

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०