Open main menu

निलविल् कळङ्कमिल्लै (सन् २००३या संकिपा)

निलविल् कळङ्कमिल्लै (तमिल भाषा:நிலவில் களங்கமில்லை) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००३य् पिहांवगु खः।

निलविल् कळङ्कमिल्लै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००३

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit