Open main menu

नूऱ्ऱाण्टु कालम् वाऴ्क (सन् १९७०या संकिपा)

नूऱ्ऱाण्टु कालम् वाऴ्क छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७०य् पिहांवगु खः।

नूऱ्ऱाण्टु कालम् वाऴ्क
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit