Open main menu

पञ्चामिर्तम् (सन् १९७८या संकिपा)

पञ्चामिर्तम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९४२य् पिहांवगु खः।

पञ्चामिर्तम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९४२

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit