Open main menu

पन्त पाचम् (सन् १९६२या संकिपा)

पन्त पाचम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६२य् पिहांवगु खः।

पन्त पाचम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६२

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit