Open main menu

पामा विजयम् (सन् १९६७या संकिपा)

पामा विजयम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९३४य् पिहांवगु खः।

पामा विजयम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९३४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit