Open main menu

Wikipedia β

पुचः:इतिहास

इतिहास नाप स्वापू दूगु च्वसुतयेगु पुचः।

उपपुचःतः

थ्व पुचले १६ सकलय् बियातःगु १६ उपपुचःतः दु।

पुच "इतिहास"य् दुगु च्वसुत।

११८ सकलय् थ्व बियातःगु ११८ पौस थ्व पुचले दु।