पॆत्त मऩम् पित्तु (सन् १९७३या संकिपा)

पॆत्त मऩम् पित्तु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७३य् पिहांवगु खः।

पॆत्त मऩम् पित्तु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७३

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०