पॆऱ्ऱवळ् कण्ट पॆरु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा)

पॆऱ्ऱवळ् कण्ट पॆरु वाऴ्वु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६०य् पिहांवगु खः।

पॆऱ्ऱवळ् कण्ट पॆरु वाऴ्वु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०