Open main menu

पॊऩ् मकळ् वन्ताळ् (सन् १९७२या संकिपा)

पॊऩ् मकळ् वन्ताळ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७२य् पिहांवगु खः।

पॊऩ् मकळ् वन्ताळ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७२

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit