Open main menu

मकळिर्क्काक (सन् २०००या संकिपा)

मकळिर्क्काक (तमिल भाषा:மகளிர்க்காக) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २०००य् पिहांवगु खः।

मकळिर्क्काक
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २०००

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit