Open main menu

मतरास् टु पाण्टिच्चेरि (सन् १९६६या संकिपा)

मतरास् टु पाण्टिच्चेरि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६६य् पिहांवगु खः।

मतरास् टु पाण्टिच्चेरि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६६

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit