मन्दारिन भाषा

मन्दारिन छगु चिनियाँ भाषा खः। थ्व भाषा हलिमे दक्ले अप्व मनुतेगु मांभाय् खः।

मन्दारिन
官話 गुवान्हुवा
मू भाषी जनसंख्या चीन
Region Most of northern and southwestern China
Native speakers
867.2 million  (date missing)
आधिकारिक अवस्था
आधिकारिक मान्यता
In standardized form: PRC, ROC, Singapore, United Nations
भाषा नियमन संस्था In standardized form: In the PRC: various agencies
in the ROC: Mandarin Promotion Council
in Singapore: Promote Mandarin Council/Speak Mandarin Campaign [१]
भाषा कोड
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn