Open main menu

मऱक्क मुटियुमा (सन् १९६६या संकिपा)

मऱक्क मुटियुमा छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६६य् पिहांवगु खः।

मऱक्क मुटियुमा
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६६

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit