मल्लियम् मङ्कळम् (सन् १९६१या संकिपा)

मल्लियम् मङ्कळम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६१य् पिहांवगु खः।

मल्लियम् मङ्कळम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६१

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०