Open main menu

मोट्टार् चुन्तरम्पिळ्ळै (सन् १९६६या संकिपा)

मोट्टार् चुन्तरम्पिळ्ळै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६६य् पिहांवगु खः।

मोट्टार् चुन्तरम्पिळ्ळै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६६

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit