Open main menu

रकुपति राकवऩ् राजाराम् (सन् १९७७या संकिपा)

रकुपति राकवऩ् राजाराम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७७य् पिहांवगु खः।

रकुपति राकवऩ् राजाराम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७७

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit