Open main menu

वटुकप्पट्टि माप्पिळ्ळै (सन् २००१या संकिपा)

वटुकप्पट्टि माप्पिळ्ळै (तमिल भाषा:வடுகப்பட்டி மாப்பிள்ளை) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००१य् पिहांवगु खः।

वटुकप्पट्टि माप्पिळ्ळै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००१

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit