विष्णु (सन् १९९५या संकिपा)

विष्णु (तमिल भाषा:விஷ்ணு ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९५य् पिहांवगु खः।

विष्णु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९५

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्र

सम्पादन

संकिपा देकिपिं

सम्पादन

स्वया दिसँ

सम्पादन

पिनेयागु स्वापू

सम्पादन

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०