वॆऱ्ऱिक्कु ऒरुवऩ् (सन् १९७९या संकिपा)

वॆऱ्ऱिक्कु ऒरुवऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७९य् पिहांवगु खः।

वॆऱ्ऱिक्कु ऒरुवऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७९

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०