Open main menu

सुनुवार

सुनुवार नेपाःया छगु जनजाति ख।

सुनुवार
सकल जनसंख्या

१०००००

अप्व जनसंख्या दुगु थाय्
नेपाः
भाषा
सुनुवार कोइँच लो
धर्म
नखिपोत, यलय् सुनुवार उधौलीइ प्याखँ हुलाच्वंपिं सुनुवार मिसातेगु पुचः। (दिसेम्बर ६, सन् २०१४स)
Sunuwar-Koich-Puki 02.jpg

च्वनिगु थाय्Edit

थ्व जाति नेपाले च्वनि।

बस्तितEdit

नसात्वँसाEdit

वसःEdit

समाजEdit

भाषाEdit

थ्व जातिया मू भाय्‌यात सुनुवार भाषा वा कोइचा धाइ। आ वया थ्व जातिया मनुतेसं खेँ भाषाअंग्रेजी भाषा थें न्यागु भाय्‌ नं छ्य्‌लाच्वंगु दु। सुनुवार भाय् व नेपालभासय् छुं समानता दु। दसु, थ्व भाय् व नेपालभाषाया ल्या खायेगु व्यवस्था थ्व कथं दु-

नेपालभासय् खँग्वः छि नसि स्व प्ये न्या खु न्हे च्या गुं सन्हि
सुनुवार भाय्/कोइचा इची/का नि/निशि शा/शाम्/शङ् ले नङ रुकु/रोकु चनि ससि वन् गौ
ल्याआखः १०

अर्थतन्त्रEdit