४ स्टूटॆण्ट्स् (सन् २००४या संकिपा)

४ स्टूटॆण्ट्स् (तमिल भाषा:௪ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००४य् पिहांवगु खः।

४ स्टूटॆण्ट्स्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००४

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०