जापानी भाषा

जापानी भाय् (日本語 निहोन्गो, पूर्व एसियायगु त:धंगु भाय् ख व मुख्यत: जापानय् अले १२.५ करोड मनुतय्सं खँ ल्हाई। जापानय् थ्व रास्ट्रभासा ख।

जापनीज भाय्
日本語 निहोन्गो
"निहोन्गो" ("जापनिज")
जापनिजखं च्व:गु
उच्चारण /nihoɴɡo/: [nihõŋɡo], [nihõŋŋo]
मू भाषी जनसंख्या जापान्
जाति जापानीमी (यामाटो)
काना - हिरागाना, काताकाना: चिनियां लिपि(कान्जि)
Signed Japanese
आधिकारिक अवस्था
आधिकारिक मान्यता
मरू
'रास्ट्रिय भाय्' Japanजापान
मान्य अल्पसंख्यक भाषा
अन्गौर
: पालाउ
भाषा कोड
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
Glottolog nucl1643  (excluding Hachijo)[१]
भाषिक क्षेत्र 45-CAA-a
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

स्वयादिसँ सम्पादन

  1. (2016) “Nuclear Japanese”, Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History.