दिंडुक्‍कल जिल्ला

दिंडुक्‍कल जिल्ला भारतया दक्षिणी राज्य तमिलनाडुया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया आधिकारिक भाय् तमिल भाषा ख।

दिंडुक्‍कल जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य तमिलनाडु
Time zone IST

जनसंख्या Edit

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३३ राज्य तमिलनाडु १५०४९ ३७२२९५९० १८६७९०६५ १८५५०५२५
३३ ६१२ जिल्ला दिंडुक्‍कल जिल्ला ३३० १३५१७३५ ६७८६०५ ६७३१३०
३३ ६१२ ५७६० तालुका पळनी ५० १३९०७८ ६९७६५ ६९३१३
३३ ६१२ ५७६१ तालुका ओड्डनचत्रम ५६ १५२५३६ ७६१७० ७६३६६
३३ ६१२ ५७६२ तालुका वेडसन्‍दूर ५७ २५३४६९ १२७१२६ १२६३४३
३३ ६१२ ५७६३ तालुका नत्‍थम ३२ १३५०२७ ६८२६४ ६६७६३
३३ ६१२ ५७६४ तालुका दिंडुक्‍कल ६० २९१९२८ १४६२६७ १४५६६१
३३ ६१२ ५७६५ तालुका आत्‍तूर २० १०७७५२ ५३५०७ ५४२४५
३३ ६१२ ५७६६ तालुका कोडैक्‍कानल १५ ७००१८ ३५३४१ ३४६७७
३३ ६१२ ५७६७ तालुका निलक्‍कोट्टई ४० २०१९२७ १०२१६५ ९९७६२

स्वयादिसँ Edit


तमिलनाडुयागु जिल्ला
अरियालूर जिल्ला | चेन्नई जिल्ला | कोयम्बत्तूर जिल्ला | कडलूर जिल्ला | धर्मपूरी जिल्ला | दिण्डुक्कल जिल्ला | ईरोडु जिल्ला | कांचीपुरम् जिल्ला | कन्याकुमारी जिल्ला | करूर जिल्ला | कृष्णगिरी जिल्ला | मदुरै जिल्ला | नागपट्टिनम जिल्ला | नामक्कल जिल्ला | निलगिरी जिल्ला | पेरंबळूर जिल्ला | पुदुकोट्टै जिल्ला | रामनादपूरम जिल्ला | सेलम जिल्ला | शिवगंगै जिल्ला | तंजावुर जिल्ला | तेनी जिल्ला | तूतकुडी जिल्ला | तिरूचिरापल्ली जिल्ला | तिरूनेलवेली जिल्ला | तिरूपूर जिल्ला | तिरूवल्लूर जिल्ला | तिरूवन्नमालै जिल्ला | तिरूवरूवर जिल्ला | वेल्लूर जिल्ला | विलुप्पुरम जिल्ला | विरूध नगर जिल्ला