नेपाल सम्बतया मिलाल्याः नगुमाः

नेपाल सम्बतया परम्परागत लू मिलाल्याः कथं हे खः । तर सुर्द्यः कथंया ई नापं ल्वाकेतः स्वदँय् छकः लच्छि अप्वः तनिं । मिलाल्याः कथं नेपाल सम्बत म्ह पुजा खुन्हु हिली । थुगु दिनय् 'भिंतुना र्यालि' नं पिकाइ ।

मिलाल्याः कथं नेपाल सम्बतय् झिन्निला दु अलय् स्वदँय् छकः वइगु झिन्स्वङ्गूगु ला ।

 1. कछला
 2. थिंला
 3. प्वँहेला
 4. सिला
 5. चिला
 6. चौला
 7. बछला
 8. तछला
 9. दिला
 10. गुंला
 11. यंला
 12. कौला
 13. अनला - स्वदँय् छकः लच्छि अप्वः तनिंगु
 14. न्हंला - थ्यंमथ्यं नीदँय् छकाः लच्छि ई सुली

मिलाल्याः

सम्पादन

नेपाल सम्बतय् स्वीता मिलाल्याः क्यनिं । आमइया कन्हे खुनु पारु निसें पुन्हि ताक्क 'थ्व' धकाः धाइ अलय् पुन्हिया कन्हे खुनु पारु निसें आमइ ताक्क गा धकाः धाइ ।

झ्वःल्याः मिलाल्याःया नां संस्कृत भासय् संस्कृत भासं नेपालभासय् ल्ह्यःगु नां
पामिला प्रतिपदा पारु
निमिला द्वितिया दुतिया
स्वमिला तृतीया तितिया
ईंमिला चतुर्थी चौथि
न्यामिला पञ्चमी पन्चमि
खुमिला षष्ठी खस्तमि
न्हेमिला सप्तमी सप्तमि
बामिला अष्टमी अस्तमि
गुमिला नवमि नःमि
१० झिमिला दशमी दसमि
११ झिन्छमिला एकादशी एकादसि
१२ झिन्निमिला द्वादशी दुवादसि
१३ झिन्स्वमिला त्रयोदशी त्रयदसि
१४ झिन्प्यमिला चतुर्दशी चःह्रे
१५ पूमिला पूर्णिमा पुन्हि
झ्वःल्याः मिलाल्याःया नां संस्कृत भासय् संस्कृत भासं नेपालभासय् ल्ह्यःगु नां
पामिला प्रतिपदा पारु
निमिला द्वितिया दुतिया
स्वमिला तृतीया तितिया
ईंमिला चतुर्थी चौथि
न्यामिला पञ्चमी पन्चमि
खुमिला षष्ठी खस्तमि
न्हेमिला सप्तमी सप्तमि
बामिला अष्टमी अस्तमि
गुमिला नवमि नःमि
१० झिमिला दशमी दसमि
११ झिन्छमिला एकादशी एकादसि
१२ झिन्निमिला द्वादशी दुवादसि
१३ झिन्स्वमिला त्रयोदशी त्रयदसि
१४ झिन्प्यमिला चतुर्दशी चःह्रे
१५ खिंमिला औंशी आमइ

मिलाल्याःं ल्याःचाः

सम्पादन

छता मिलाल्याः छन्हु मखु । मिलाल्याः धयागु छन्हुइ निता नं क्यनेफु । छगू मिलाल्याः निन्हु ताक्क नं क्यनेफु ।

स्वयादिसँ

सम्पादन

सन्दर्भ

सम्पादन