Open main menu

वरदक प्रान्त, अफगानिस्तान

(Redirected from ओयार्दाक प्रदेश)

वरदक प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासनEdit

मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  वरदक मैदान शेर ५२९६३४३ ९६०२३ पश्तो, फ़ारसी दरी बा गवेश हज़ारगी, ८गु: जलरीज़, जगतू, चक-ए-वरदक, हिस्से-ए-अव्वल बेसूद, दाईमेरदाद, सैदाबाद, मरकज़-ए-बेसूद, निर्ख़

स्वयादिसँEdit