कापैसा प्रान्त, अफगानिस्तान

कापैसा प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन सम्पादन

मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  कापिसा महमूद रॉकी ३५८६२६८ १६८७१ फ़ारसी दरी, पश्तो, पुश्यई ७गु: एलए साई, तगाब, हिस्से-ए-अव्वल कोईसतान, हिस्से-ए-दोम कोईसतान, कौए बंद, महमूद रॉकी, नजर अब

स्वयादिसँ सम्पादन