हलमनद प्रान्त, अफगानिस्तान

हलमनद प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  हेलमंद लश्कर गाए १६४४१६७६९ ६१६८२९ पश्तो, बलोची १३गु: बग़रान, देशो, रेग-ए-ख़ान नशीन, संगीन, कजकी, गर्मसीर, लश्कर गाए, मौसी किलाए, नादाली, नावी-ए-बार कज़ाई, नौ ज़ाद, नय्यर-ए-सिराज, वाशीर

स्वयादिसँ

सम्पादन