गौर प्रान्त, अफगानिस्तान

गौर प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  ग़ौर चग़चरान ६३५६३०२ ३८६६६६ फ़ारसी दरी, पश्तो १०गु: पिसा बंद, तो लक, तयूरे, दौलत यार, दो लेने, चारसदे, चग़चरान, साग़र, शेर्क, लाल-ओ-सर जंगल

स्वयादिसँ

सम्पादन