लगमान प्रान्त, अफगानिस्तान

लगमान प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  लग़मान मेतरलाम ३८२६२८० ३६४०८ पश्तो, पुश्यई, फ़ारसी दरी, नूरिस्तानी ५गु: दौलत शाए, करग़े ई, इलेश-ए-िंग, इलेंगार, मिएतरलाम

स्वयादिसँ

सम्पादन