लोगर प्रान्त, अफगानिस्तान

लोगर प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  लूगर पुल-ए-इल्म ३२२६७०४ ३६९५५ पश्तो, फ़ारसी दरी ७गु: उज़्रे, बरक़ी ब्रिक, पुल-ए-इल्म, चर्ख़, ख़िरवार, ख़ुशी, मुहम्मद आगे

स्वयादिसँ

सम्पादन