Open main menu

नीमरोज प्रान्त, अफगानिस्तान

(Redirected from निमरुज प्रदेश)

नीमरोज प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासनEdit

मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  नेमरोज़ ज़रनज ११७६९९१ ४१६३५६ बलोची, पश्तो, फ़ारसी दरी ५गु: चखा नसूर, चेआरबुरजक, ख़ाश रौद, ज़रनज, किंग

स्वयादिसँEdit