नीमरोज प्रान्त, अफगानिस्तान

नीमरोज प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासनEdit

मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  नेमरोज़ ज़रनज ११७६९९१ ४१६३५६ बलोची, पश्तो, फ़ारसी दरी ५गु: चखा नसूर, चेआरबुरजक, ख़ाश रौद, ज़रनज, किंग

स्वयादिसँEdit