सार-ए पोल प्रान्त, अफगानिस्तान

सार-ए पोल प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन सम्पादन

मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  सर्पिल सर्पिल ४४२६२६१ १६६३६० फ़ारसी दरी, उजबेकी ७गु: बलख़ाब, सर्पिल, सांचा रुक, सौ ज़िम्मे किलाए, सय्याद, कोईसतानात, गोसफ़ंदी

स्वयादिसँ सम्पादन