दाएकनदी प्रान्त, अफगानिस्तान

दाएकनदी प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  दाईकुंदी नीली ४७७६५४४ १६६६५५ फ़ारसी दरी व हज़ारगी, पश्तो ९गु: अश्तर ली, ख़िदीर, संग-ए-तख़्त, शेर स्तान, क़जऱ् इन, गेती, मेरा मोर, नीली

स्वयादिसँ

सम्पादन