बिलख प्रान्त, अफगानिस्तान

बिलख प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  बलख़ मज़ार शरीफ़ १६१२३६९४८ १६६८४० फ़ारसी दरी, पश्तो १५गु: बलख़, चार पोलक, चारकुंत, चमताल, खुल्लम, दौलत आबाद, दिएदादी, ज़ारी, शोरतपे, शोलग्रे, किशनदे, कुलदार, मार्मल, मज़ार शरीफ़, गुज़र गाए-ए-नूर

स्वयादिसँ

सम्पादन